Copa Mitsubish Rio2002
Marica - Niteroi - 30.11.02

Mit-Niteroi02_03.JPG (60127 bytes) Mit-Niteroi02_06.JPG (56879 bytes)
Mit-Niteroi02_07.JPG (48504 bytes) Mit-Niteroi02_14.JPG (52482 bytes)

Depois da prova, ficamos no domingo no Rio de Janeiro, aproveitando o sol na praia de Copacabana.

Mit-Niteroi02_26.JPG (45391 bytes) Mit-Niteroi02_30.JPG (63125 bytes)
Mit-Niteroi02_33.JPG (61767 bytes) Mit-Niteroi02_32.JPG (72391 bytes)
Mit-Niteroi02_36.JPG (72901 bytes) Mit-Niteroi02_34.JPG (95424 bytes)
Mit-Niteroi02_37.JPG (75998 bytes) Mit-Niteroi02_38.JPG (41118 bytes)
Mit-Niteroi02_40.JPG (43917 bytes) Mit-Niteroi02_44.JPG (17708 bytes)